ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ο Ι.Ο.Δ.Ε διοργανώνει κάθε χρόνο 2 αγώνες ανοιχτής θαλάσσης.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ