ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες ιστιοπλοΐας ανοιχτής Θαλάσσης θα πρέπει να έχουν Αθλητικό δελτίο.

Για την έκδοση αθλητικού δελτίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Ι.Ο.Δ.Ε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.