ΣΧΟΛΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

Η Σχολή διαθέτει ένα (1) εκπαιδευτικό σκάφος για την πρακτική εξάσκηση και οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Δυτικής Ελλάδος παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να έχουν συνεχή επαφή με τη θάλασσα και την Ιστιοπλοΐα με διοργανώσεις ιστιοπλοϊκών αγώνων και εκπαιδευτικών ταξιδιών.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 24 ώρες θεωρία και 64 ώρες πρακτική εκπαίδευση και λειτουργούν Τμήματα Αρχαρίων και τμήματα Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας.

Προϋποθέσεις: Για να εγγραφεί κάποιος στη Σχολή Ιστιοπλοΐας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α). Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβυση

β). Ιατρική βεβαίωση ότι είναι αρτιμελής, υγιής και μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης.

γ).  Αίτηση που διατίθεται από τον όμιλο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Ο.Δ.Ε.

Υπεύθυνος Σχολής Ανοιχτής Θαλάσσης:  Ντόκας Γεώργιος, Τηλ.: 6977 325678

 

   

Ø  Τμήματα Αρχαρίων

 

 

Ø  Τμήματα Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας

     

 

Ø  Εκπαιδευτικά Ταξίδια