ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΚΡΟΠΙΑ 2013

Με επιτυχία διεξήχθη ο αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης "ΚΕΚΡΟΠΙΑ" 2013 που Διοργάνωσε ο Ι.Ο.Δ.Ε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.