ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματα αυτά έχουν δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τον τρόπο αυτό οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Διασυλλογικούς, Περιφερειακούς, Πανελλήνιους ή Διεθνείς. Για τη συμμετοχή στα τμήματα αυτά θα πρέπει ο αθλητής να είναι πάνω από 7 ετών, να γνωρίζει κολύμβηση και να είναι εγγεγραμμένος Αθλητής με επίσημο Αθλητικό Δελτίο στον Ι.Ο.Δ.Ε.