ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την Αγωνιστική Ιστιοπλοΐα Τριγώνου και να συμμετέχουν σε αγώνες θα πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητή του Ι.Ο.Δ.Ε. Προϋποθέσεις : 1. Ηλικία από 7 – 14 ετών. 2. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι συναινεί στο άθλημα και ότι ο αθλητής γνωρίζει κολύμβηση. 3. Ιατρική Γνωμάτευση ότι ο αθλητής είναι αρτιμελής και υγιής και μπορεί να αθληθεί στην Ιστιοπλοΐα.