ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Όσοι αθλητές δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αθλητικών τους Δελτίων,  παρακαλούνται να τα προσκομίσουν το αργότερο έως την Τετάρτη 18/05/2016.  Διαφορετικά θα αργήσει η ανανέωση.