ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ

Ο προγραμματισμένος αγώνας ανοιχτής θάλασσας "ΚΕΚΡΟΠΙΑ" για το Σάββατο 24/09/2016 που διοργανώνει ο Ι.Ο.Δ.Ε, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγο φόρτου του αγωνιστικού προγράμματος. Η νέα ημερομηνία του αγώνα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ο.Δ.Ε και θα γίνει ενημέρωση των ομίλων και των κυβερνητών με e-mail αλλά και τηλεφωνικά.