ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΚΑΡΝΟΣ» 2014

Ο προγραμματισμένος Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΑΡΝΟΣ» που διοργανώνει ο όμιλός μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και Κυριακή, 7 – 8 Ιουνίου 2014.

Η διαδρομή του αγώνα θα είναι Πάλαιρος – Κάλαμος – Πάλαιρος, και θα περιλαμβάνει 2 ιστιοδρομίες.

Σάββατο 7 Ιουνίου : 1η Ιστιοδρομία : Πάλαιρος - Κάλαμος

Κυριακή 8 Ιουνίου : 2η Ιστιοδρομία : Κάλαμος - Πάλαιρος

Το Σάββατο 7 ιουνίου το βράδυ τα πληρώματα θα διενυχτερεύσουν στον Κάλαμο.