ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ.Ι.Χ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η ταξινόμηση Φορτηγών Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ) μέχρι 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού τους, σε Ν.Π.Ι.Δ υπό τη μορφή σωματείων, συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν πολιτιστικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς κ.α σκοπούς.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των Ιστιοπλοϊκών και των Ιππικών Ομίλων είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου ή αρθρωτού οχήματος (συρμού) μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων για τη μεταφορά σκαφών και αλόγων αντίστοιχα.

Τα απαιτούμενα δικαιλογογητικά και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο ΦΕΚ 88/2007 και το μέγιστο μικτό βάρος όπως αυτό τροποποιήίθηκε στο ΦΕΚ 907/2010 στους παρακάτω συνδέσμους.. 

Μια άλλη περίπτωση είναι η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ οχήματος. Όσοι Όμιλοι χρησιμοποιούν για τις μεταφορές τους SUV (ΤΖΙΠ) μπορούν, σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη νομοθεσία, να το μετατρέψουν σε Φ.Ι.Χ. Αυτό μπορεί να γίνει με βεβαίωση της αντίστοιχης αντιπροσωπίας του αυτοκινήτου περί μετατροπής του. Απαιτείται η αφαίρεση των πίσω καθισμάτων και η τοποθέτηση πλέγματος ή λαμαρίνας με παράθυρο πίσω από τα μπροστινά καθίσματα.

Και στις δύο περιπτώσεις ο Όμιλος πληρώνει ελάχιστα τέλη κυλοφορίας (περίπου 105 ευρώ) ανεξαρτήτως κυβισμού αλλά και τα ασφάλιστρα είναι πολύ χαμηλότερα.

 

Περισσότερες Πληροφορίες στα παρακάτω ΦΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΦΕΚ 88/2007):  pdf  (downloand

                                     (ΦΕΚ 907/2010) pdf  (downloand)