ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ OPTIMIST & LASER - ΡΙΟ 25-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016