ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των σκαφών ανοιχτής θαλάσσης να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά καταμέτρησης έως την 15/05/2016, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα χρόνου.