ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος  Γιολδάσης  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χριστόφορος Θανασούλας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ανδρέας  Γεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ : Παναγιώτης  Τσέλιος

ΕΦΟΡΟΣ : Γεώργιος Ντόκας